Industrial Buildings

Industrial Buildings

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie

Hala przemysłowa ok .3500 m2 w Dobrym Mieście

Hala  przemysłowa ok .3500 m2 w Dobrym Mieście

contact

ul. Olsztyńska 27
11-040 Dobre Miasto
Tel.: +48 89 534 72 11
biuro@elkam.com.pl